M+D PLAST

Výrobca plastových komponentov

Spoločnosť M+D plast, s.r.o. bola založená v roku 2006 na pokrytie dopytu po plastových komponentoch pre automobilový priemysel. Hlavnou činnosťou je produkcia sortimentu pomocou hydraulických vstrekovacích lisov. S narastajúcim dopytom a využívajúc dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov v oblasti vstrekovania plastov sa prevádzka rozšírila o ďalšie vstrekovacie lisy a inú činnosť súvisiacu s výrobou plastových komponentov a z kapacitných dôvodov bola presídlená do väčších priestorov. Výrobná hala pozostáva z výrobnej časti s technológiami na vstrekovanie plastov, skladovej časti pre vstupné suroviny, hotové produkty, nástroje, časti na opravu a údržbu a administratívne priestory. Spoločnosť sa dlhodobo snaží o trvalo udržateľný rozvoj v oblastiach kvality, životného prostredia, bezpečnosti pri práci a spokojnosti zákazníkov, ktorých požiadavky patria medzi hlavné priority.

KVALITA A IMS

Spoločnosť uplatňuje a udržuje systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015. Neustále zvyšuje efektívnosť výrobných procesov a metód prostredníctvom najvhodnejších technologických riešení. Vo vzťahu k zákazníkom prezentuje vysokú kvalitu práce a schopnosť zabezpečenia ich požiadaviek v celom rozsahu. Okrem iného vyhovuje ďalším požiadavkám v základných riadiacich procesoch vyplývajúce z normy VDA 6.
Spoločnosť vytvára a zabezpečuje bezpečné podmienky a zdravé prostredie pre svojim zamestnancov. Neustále zlepšuje systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a udržiava systém manažérstva podľa normy ISO 45001:2018.
Platné právne predpisy dodržuje i v oblasti životného prostredia. Snaží sa o kontinuálne zlepšovanie ochrany životného prostredia zvyšovaním ekologických výrobných procesov a šetrným zaobchádzaním s odpadmi. Spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015.

Referencie

referencie

Technológie

M+D plast disponuje technológiou 7 vstrekolisov s uzatváracou silou od 80-500 ton od značky Krauss Maffei, Engel, Ferromatik.


tabulka


stroj

ČINNOSŤ

Hlavnou činnosťou spoločnosti M+D plast je vstrekovanie plastov pomocou hydraulických vstrekolisov. Naše portfólio tvorí vyše 80 druhov komponentov. Jeho súčasťou sú vodiace lišty slúžiace na vedenie okien v stĺpiku auta, piny a klipy, ktorých úlohou je uchytenie okien v karosérii. Okrem toho máme v ponuke i spotrebný tovar v podobe rôznych prísaviek, tlmiacich štuple na vozíky a nadstavcov. Pri produkcii používame viaceré druhy technických plastov ( napr. PP, PA, POM, PBT, ASA, PC, ABS). Okrem procesu vstrekovania je naša činnosť zameraná aj na nanášanie lepiacej zmesi na vodiace lišty, aplikácia lepiacich pások a matíc, údržba a servis nástrojov.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Princípy zodpovedného podnikania sú spoločnosťou uplatňované nie len voči zákazníkom a zamestnancom, ale i komunitám. Spoločnosť sa zároveň dlhodobo snaží o trvalo udržateľný rozvoj, s ktorým súvisí aj spolupráca a udržiavanie dobrých vzťahov s okolitým prostredím. Spoločnosť sa podieľa na finančnej podpore miestnych podujatí a klubov, predovšetkým v oblasti športu a vzdelávania. Materiálnu pomoc pravidelne poskytuje aj občianskemu združeniu, ktoré pomáha handicapovaným deťom.

KONTAKT

Priemyselná 5871
901 01 Malacky,
Slovenská Republika
tel./fax: +421 34 77 87 000
mobil: +421 948 518 398
e-mail: mdplast@mdplast.sk


IČO: 45933073
IČ DPH: SK2023151614